Международна конференция „Нашето общо бъдеще“

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Международна конференция „Нашето общо бъдеще“

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“Международна конференция „Нашето общо бъдеще - Our future together“

На 8 април 2016 г., Министерство на образованието и науката (МОН) - Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще бъде домакин на Международната конференция „Нашето общо бъдеще - Our future together“. Събитието е част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. - май 2016 г.) и ще се проведе под патронажа на Министъра на образованието и науката г-жа Меглена Кунева. Конференцията, ще се проведе в Национална художествена галерия - филиал „Двореца“ и в нея ще вземат участие представители на висшето ръководство на Министерството на образованието и науката и на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Посланикът на Норвегия в България – Н.Пр. Гюру Катарина Викьор, представители на Съвета на Европа, работещи в партньорство с екипа на МОН за изпълнение на Програмата, представители на организациите-бенефициенти, които изпълняват проекти, финансирани по Програмата, а също и представители на правителствени и неправителствени организации, ангажирани с интеграцията на деца и младежи в неравностойно положение. Конференцията ще представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, ще постави на обсъждане възникнали при изпълнението на програмата въпроси и ще завърши с кратка артистична програма, изнесена от младежи от финансираните проекти.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“