Архив

Начало » Общо образование » Безопасност на движението по пътищата (БДП) » Материали за БДП » Архив

Стратегически и нормативни документи

Програма за изпълнение на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2007–2010 г., 2007 г.


Писма до регионалните управления на образованието (РУО)


Удостоверения, издавани от висши училища, провели квалификационни курсове по БДП (образци)


Съвместни проекти и инициативи

Проект „Пътна безопасност в регионите на Югоизточна Европа“ – съвместно с Институт за изследвания, образование и развитие „Отворена младеж“

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“