Важно за гражданските договори

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Важно за гражданските договори

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“Важно за гражданските договори

Важна информация за всички бенефициенти на Програма BG06 "Деца и младежи в риск":

Основни пропуски на гражданските договори

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“