Обучение в Република Корея

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2018 » Обучение в Република Корея

Информация за възможност за обучение на български граждани в Република Корея

Корейският научно-технологичен институт (Korea Advanced Institute of Science and Technology – KAIST) обявява прием на документи за чуждестранни граждани за своята Global IT Technology Programme (ITTP) през втория семестър на 2018 г.

Предлагат се пълни стипендии до 2 години за получаване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и до 3 години за получаване на образователно-квалификационна степен „доктор“.

Програмата е спонсорирана изцяло от правителствено на Република Корея и е насочена към държавни служители и университетски преподаватели, работещи в областта на информационните технологии. Представители на частния сектор не могат да кандидатстват по тази програма.

Кандидатите за обучение следва самостоятелно да подадат онлайн заявление на адрес https://apply.kaist.ac.kr/intergradapply.

Срокът за кандидатстване онлайн е от 27 март до 17 април 2018 г.

Подробна информация за Института и за Програмата може да бъде намерена на адрес http://ittp.kaist.ac.kr/html/kr/.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“