Приобщаващо образование

Начало » Приобщаващо образование

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение, утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД09-2658 от 17.09.2018 г. на министъра на образованието и науката


Лятна ваканционна програма - 2018

Информация за заниманията по интереси в различните областит можете да видите тук.


 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“