Чехия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Чехия

Споразумение между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието, младежта и физическото възпитание на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и науката през периода 2011 – 2014 г.

обн. - ДВ, бр. 53 от 12.07.2011 г.  (подписано на 17.06.2011 г.)   

Действието на Споразумението се продължава автоматично до подписването на ново   

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“