Чехия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Чехия

Споразумение между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието, младежта и физическото възпитание на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и науката през периода 2011 – 2014 г.

обн. - ДВ, бр. 53 от 12.07.2011 г.  (подписано на 17.06.2011 г.)   

Действието на Споразумението се продължава автоматично до подписването на ново   

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“