Хърватия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Хърватия

Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2018 - 2021 г.

обн. ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г., в сила от 04.06.2018 г.

Подписана на 4 юни 2018 г. в Загреб, в сила от датата на подписването ѝ

Срок на действие: до 31 декември 2021 г.


Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2014-2017 г.

обн. - ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г.

Срок на действие: Съгласно чл. 11 от Програмата до 31.12.2017 г.
През 2017 г. са водени преговори за съгласуване по кореспондентски път на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2017-2021 г. – към момента проектът на текст е при хърватската страна.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“