Нидерландия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Нидерландия

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, здравеопазването, младежта и спорта между правителствата на Р България и Кралство Нидерландия за периода 1995-1998 г.

Забележка: След изтичане срока на действие на Програмата в края на 1998 г. тя не е подновена. Към момента обучението в двете държави се осъществява съгласно изискванията за всички страни членки на ЕС.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“