Френска република

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Френска република

Програма за културно, образователно, научно, техническо и междуведомствено сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Френската република за периода 2004 - 2006 г.

обн. - ДВ, бр. 48 от 04.06.2004 г.

Срок на действие: В сила до подписване на нова   

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“