Унгария

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Унгария

Спогодба за научно и културно сътрудничество между Народна република България и Унгарската народна република

обн. - ДВ, бр.46 от 13.06.1967 г.

Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерство на образованието, младежта и науката на Р България и Министерство на човешките ресурси на Унгария за периода 2013-2015 г.    

обн. - ДВ, 38 от 23.04.2013 г.   

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“