Украйна

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Украйна

 


Протокол за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години

обн. - ДВ, бр. 55 от 21.07.2015 г. (подписан на 7 юли 2015 г.)

Срок на действие: От учебната 2015/2016 г. до края на учебната 2018/2019 г.


Споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна

(подписано на 9 декември 1994 г.)  

Срок на действие: Рамково (безсрочно)   

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“