Република Словения

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Република Словения

Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Словения за периода 2006 - 2008 г.

РМС №859/04.11.2005
РМС №333/04.05.2006
обн. - ДВ 50/2006 г.   

Срок на действие: 2006-2008, Програмата е активна  и се изпълнява до подписване на нова.   

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“