Полша

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Полша

Полша/ Европа
Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между министерството на образованието и науката на Р България и министерството на науката и висшето образование на Р Полша за периода 2006-2010 г.    (подписана на 13 февруари 2006 г.)
-    Валидна по силата на нота получени от МВнР с наш № 0206-99/10.02.2017 г. и получена открита грама от Посолство Варшава с наш номер 08-859/04.12.2017 г.    Двустранно сътрудничество в областта на образованието се осъществява, въпреки, че Програмата е изтеклата

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“