Кипър

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Кипър

Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката, младежта и спорта между правителството на Р България и правителството на Р Кипър за периода 2017-2021 г.

Подписана през м. ноември 2017 г., предстои да бъде обнародвана.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“