Босна и Херцеговина

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Босна и Херцеговина

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата

обн. - ДВ 104/2005 г.

Срок на действие – 5 години. Автоматично се подновява.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“