Босна и Херцеговина

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Босна и Херцеговина

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата

обн. - ДВ 104/2005 г.

Срок на действие – 5 години. Автоматично се подновява.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“