Архив 2018

Начало » Наука » Новини и събития » Архив » Архив 2018

Доклад на Комисията за наблюдение, оценка и анализ на дейността на Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието и науката за 2017

Отчет за изпълнението на Националната програма за полярни изследвания на Република България за 2017 г.

Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища за периода 2016-2017 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“