02.06.2018 г. 10-ти конкурс за хайку на английски език

Начало » Документация » Конкурси » Ученици » Архив "Ученици" 2018-2019 » 02.06.2018 г. 10-ти конкурс за хайку на английски език

Мемориален музей Ямадера Башо в Япония обявява 10-ти конкурс за хайку на английски език

Условия за участие:

В конкурса могат да участват само непубликувани хайку на английски език. Един участник може да изпрати до 2 поеми като не е необходимо поемата да бъде преведена на японски език.

Оценяване:

Оценяването ще бъде извършено на 2 етапа. Първо ще бъдат подбрани хайку, които ще бъдат публикувани в отделна колекция, наречена „Haiku Submission Collection“. Второто оценяване ще определи сред избраните хайку кои поеми ще бъдат наградени.

Групи:

I група – граждани:

  • японци
  • чужденци

II група – ученици от X, XI и XII клас;

III група – ученици от VII, VIII и IX клас.

Процедура за участие:

Участие се заявява чрез поща, имейл или факс като се предостави информация за групата, имена, възраст и пол (по желание) на участника, гражданство и контакти за връзка (пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес). Учениците следва да изпишат името на учебното заведение и класа на обучение.

Такса за участие: няма.

Срок за кандидатстване:

Заявления за участие ще бъдат приемани в периода от 02 април 2018 г. до 02 юни 2018 г.

Адрес, на който да бъдат изпратени заявленията за участие:

Yamadera Basho Memorial Museum, English Haiku Contest
4223 Nanin Yamadera, Yamagata-shi, Yamagata-ken, 999-3301 JAPAN

Tel. (0)23-695-2221      Fax: (0)23-695-2552

E-mail: [email protected]

Награди:

Във всяка група ще бъдат избрани поеми, които ще бъдат наградени с една голяма награда и две награди за изтъкнати творби. Наградените участници ще получат удостоверения на английски и японски език.

Обявяване на резултатите:

Победителите ще бъдат директно информирани от организаторите. В края на юли 2018 г. на интернет страницата на мемориалния музей Ямадера Башо ще бъдат публикувани наградените хайку, както и избраните поеми за публикуване в “Haiku Submission Collection”.

За повече информация, моля да се обръщате към организаторите на конкурса на имейл адрес: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“