Албания

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Албания

Спогодбата между Правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за културно и научно сътрудничество, подписана в София на 13 март 1990 г.


Програма между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012-2014 г.

/с изтекъл срок на действие; нейното действие е продължено от албанската страна чрез изпращане на ноти/

обн. - ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.

Валидна до 31 декември 2014 г. с изтекъл срок на действие; но албанската страна е изпратила ноти, с които е продължила нейното действие


Спогодба между правителството на Република България и Правителството на Република Албания за взаимно признаване на документите за образование и научните степени от март 2004 г.


ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“