Армения

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Армения

Програмата за сътрудничество между правителството на Р България и Р Армения в областта на образованието и науката за периода 2009-2012 г.

обн. - ДВ, бр. 36 от 15.05.2009 г.

Срок на действие: до 31.12.2017 г.

През 2017 г. е проведена преговорна процедура по кореспондентски път за разработване и подписване на нова програма - Програмата за сътрудничество между правителството на Р България и Р Армения в областта на образованието и науката за периода 2018-2021 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“