Немски език

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по предмети » Немски език

Държавни зрелостни изпити

 

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

юни 2020 г.

       
август 2020 г.            
май 2019 г.         
август 2019 г.          
май 2018 г.        
август 2018 г.          
май 2017 г.        
август 2017 г.          
май 2016 г.        
август 2016 г.          

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“