Израел

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Израел

Програма за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2012 - 2014 г.

обн. - ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.

В сила от 11.09.2012 г. Остава в сила до 31 декември 2014 г. Тя автоматично се продължава за допълнителен период от три години, освен ако някоя от страните не уведоми другата с дипломатическа нота за намерението си да я прекрати поне деветдесет дни преди датата на желаното прекратяване.
Понастоящем, се съгласува Проект на Програма за сътрудничеството в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта между Правителството на Държавата Израел и Правителството на Република България за периода 2017 -2021 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“