Мадагаскар

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Африка » Мадагаскар

Спогодба за културно и научно сътрудничество между правителството на Народна република България и правителството на Демократична република Мадагаскар

обн. - ДВ, бр. 45 от 10.06.1986 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“