Съединени американски щати

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Северна Америка » Съединени американски щати

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно и технологично сътрудничество

обн. - ДВ, бр. 77 от 02.09.2008 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“