Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

 


Заповед № РД09-2114/26.08.2019 г. за определяне на датите за ДЗИ по желание за сесия август – септември 2019 г.

Заповед № РД09-1197/02.05.2019 г. за определяне на датите за ДЗИ по желание за сесия май – юни 2019 г.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждне на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

Заповед № РД 09-1711/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация


НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“