Република Аржентина

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Южна Америка » Република Аржентина

Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина за периода 2006 – 2008 г.

обн. - ДВ, бр. 32 от 18.04.2006 г.


Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Република България и Република Аржентина

обн. - ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., в сила от 17.01.2003 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“