Мексико

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Северна Америка » Мексико

Програма за сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта между правителството на Република България и правителството на Мексиканските съединени щати за периода 2008 – 2011 г.

обн. - ДВ, бр. 2 от 9.01.2009 г., в сила от 13.11.2008 г.,

Срок на действие: 4 години, с автоматично подновяване

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“