Република Корея

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Република Корея

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея за периода 2015-2018

РМС № 629/20.08.2015 г. (необнародвано) подписано на 14 май 2015 г. в Сеул.

Срок на действие: 2015-2018 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“