Архив за 2018 г.

Начало » Документация » Конкурси » Учители » Архив за 2018 г.


Национален конкурс за учители за най-добър урок в музей

Регламент за организиране и провеждане на Национален конкурс за учители за най-добър урок в музей

Срок за представяне на изследователските проекти: 15.07.2019 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя).


Поканата за участие в Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”

Повече информация


Мемориален музей Ямадера Башо в Япония обявява 10-ти конкурс за хайку на английски език

Повече информация

Заявления за участие ще бъдат приемани в периода от 02 април 2018 г. до 02 юни 2018 г.


Центърът за развитие на човешките ресурси отправя покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+” за периода 2018-2020 година

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 04 януари 2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“