Министерство на образованието и науката

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са декларирали обстоятелства

Министерство на образованието и науката

Име, презиме, фамилия, длъжност

Ангел Георгиев Ангелов, експерт програми и проекти

Борис Георгиев Герасимов, директор на дирекция

Владимир Георгиев Манолов, държавен експерт

Велимир Асенов Бенов, държавен експерт

Георги Петров Кирков, държавен експерт

Даниела Златкова Недялкова, директор на дирекция

Евгени Илиев Евгениев, специалист

Емануела Кръстева Стоилова, главен експерт

Иван Димитров Янев, старши експерт 

Климент Христов Христов, директор на дирекция

Констатин Кирилов Бояджиев, младши експерт

Костадин Грозев Костадинов, съветник на министъра

Любомир Калинов Йосифов, директор на дирекция

Мартина Владимирова Михайлова, старши експерт

Николай Трифонов Недялков, главен експерт

Николета Янкова Топалова, младши експерт

Радостинка Петрова Василева, старши експерт

Рени Илиева Рангелова, държавен експерт

Светослав Георгиев Валачев, старши експерт

Стоянка Георгиева Почеканска-Николчоваглавен експерт

Яни Ангелов Гебеджелиев, сътрудник по управление на европейски проекти и програми

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“