РУО (от Благоевград до Кюстендил)

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » РУО (от Благоевград до Кюстендил)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионални управления на образованието

Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил,

Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, СилистраСливен,

Смолян, София град, София регион, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол


Име, презиме, фамилия длъжност

РУО - Благоевград

Анета Благоева Марянска, старши експерт

Анета Богомилова Стоянова, старши експерт

Антоанета Николова Николова-Раклеова, старши експерт

Владимира Иванова Караджова, старши експерт

Гергана Венциславова Драгоева, главен счетоводител

Екатерина Младенова Текерска-Седмакова, старши експерт

Камелия Петрова Димитрова, старши експерт

Катя Георгиева Иванова, старши експерт

Красимира Христова Тодорова, началник на отдел

Любомир Станоев Станишев, старши експерт

Людмила Николова Цикловска, старши експерт

Марина Стефанова Войнова, старши експерт

Мария Владимирова Стоянова, главен юрисконсулт

Методи Иванов Попов, началник на отдел

Славка Найденова Манова, старши експерт

Цветана Георгеива Атанасова, старши експерт

Юлиана Борисова Христова, старши експерт


РУО - Бургас

Анелия Петрова Керенска, старши експерт

Валентина Митева Камалиева, старши експерт

Венета Костадинова Иванова, старши експерт

Галина Нанева Георгиева, старши експерт

Галя Христова Киркова, старши експерт

Гюлшен Мустафа Еминова, старши експерт

Деян Тодоров Божинов, старши експерт

Димка Стойнова Георгиева, главен счетоводител

Жанета Стоянова Димитрова, старши експерт 

Лиляна Димитрова Иванова, старши експерт

Павлина Димова Алексиева, старши експерт

Стелиана Сашева Недева, началник на отдел

Таня Йовчева Колева, старши експерт

Христина Тодорова Димитрова, старши експерт


РУО - Варна

Александър Николов Димитров, началник на отдел

Венелин Ганчев Радев, старши експерт

Диана Калчева Христова, старши експерт

Иванка Торова Пенева, старши експерт

Ирена Димитрова Радева, началник на отдел

Йорданка Стоянова Христова, старши експерт

Лилия Маринова Стойчева, старши експерт

Мариела Димитрова Янкова, старши експерт

Марийка Василева Александрова, старши експерт

Петьо Георгиев Тодоров, старши експерт

Розета Кирилова Заркова, старши експерт

Румяна Стойкова Лазарова, старши експерт

Стела Вълева Калмукова, старши експерт


РУО - Велико Търново

Аделина Любенова Николова, старши експерт

Бонка Енчева Караиванова-Долчинкова, старши експерт

Боянка Маринова Димитрова, старши експерт

Вера Дончева Петрова, старши експерт

Витан Цветанов Витов, старши експерт

Екатерина Георгиева Миновска, старши експерт

Захаринка Георгиева Чакалова-Илиева, старши експерт

Здравка Христова Минчева, старши експерт

Ивайло Михайлов Чанков, старши експерт

Катя Христова Василева, началник на отдел

Красимира Христова Петкова, началник на отдел

Лидия Илиева Прокопова, старши експерт

Марта Симеонова Николова, старши експерт

Надя Илкова Лорето, старши експерт

Петя Иванова Георгиева, главен счетоводител

Росица Емилова Данкова, старши юрисконсулт


РУО - Видин

Ангел Борисов Донкин, началник на отдел

Анета Таскова Кирилова, старши експерт

Владко Йотов Вълчев, старши експерт

Галя Вергилова Павлова, старши експерт

Даниела Димчева Маринова, старши експерт

Ели Янакиева Цветкова, старши експерт

Иглика Владимирова Филипова, старши експерт

Ирена Викентиева Водова, старши експерт

Наталия Ангелова Крумова, старши експерт

Огнян Франклинов Георгиев, старши експерт

Рени Йорданова Георгиева, главен счетоводител

Таня Звезделинова Иванова, старши експерт

Цветанка Симеонова Червенкова-Петрова, старши експерт


РУО - Враца

Ани Илиева Георгиева, старши експерт

Боряна Николаева Томова, главен счетоводител

Галина Петрова Дамянова, старши експерт

Гергана Иванова Василева, старши експерт

Даринка Георгиева Христова, старши експерт

Ивка Христофорова Йолова-Гиздина, старши експерт

Лорета Делчева Колева, старши експерт

Мария Райчева Драголава, старши експерт

Миглена Тонкова Василева, началник на отдел

Оля Николаева Маринова, старши експерт

Пенка Стефанова Митова, старши експерт

Петя Маркова Личева, старши експерт

Росенка Александрова Кабатлийска, старши експерт

Румяна Илиева Цветкова, старши експерт

Соня Василева Дамянова, старши експерт

Таня Витанова Борисова, старши експерт


РУО - Габрово

Даниела Стефанова Халачева, старши експерт 

Деян Христов Дойнов, старши експерт 

Георги Александров Маринов, началник на РУО

Елена Велчева Григорова, старши експерт 

Емилия Дянкова Ангелова, старши експерт 

Ивелина Райчева Ненова, старши експерт 

Катюша Георгиева Станчева, старши експерт 

Катя Иванова Димитрова, старши експерт

Маргарита Иванова Митева, главен счетоводител

Мариета Иванова Въткова, старши експерт 

Рена Семова Илиева, старши експерт 

Силвана Данаилова Пенелска, старши експерт

Снежана Христова Блажева, старши експерт 

Таня Христова Горанова, старши експерт

Юлия Николова Влаева, началник на отдел


РУО - Добрич 

Велизара Дончева Митева, старши експерт

Галин Стоянов Господинов, главен юрисконсулт

Диана Петрова Петрова, старши експерт

Димитринка Василева Великова, старши експерт

Жанина Йорданова Тотева, старши експерт

Иво Георгиев Иванов, старши експерт

Искра Иванова Малчева, главен счетоводител

Калоян Неделчев Койчев, старши експерт

Любомир Тодоров Господинов, началник на отдел

Неше Мустафова Али, старши експерт

Петър Николов Петров, старши експерт

Райфе Мустафова Мехмедова, старши експерт

Светлана Василева Петкова, старши експерт

Стамен Димитров Стоев, началник на отдел

Татяна Желязкова Няголова, старши експерт

Тинка Великова Темелкова, старши експерт


РУО - Кърджали

Албена Албенова Хорочева, старши експерт

Али Ахмед Хасан, старши експерт

Ангелина Йорданова Костова, началник на отдел

Венета Миткова Добрева, старши експерт

Даниела Йорданова Апостолова, старши експерт

Демитра Николаева Мирянова, началник на отдел

Елена Илиева Дерменджиева, старши експерт

Елица Красимирова Панушева, юрисконсулт

Емел Ахмедова Бабаева, старши експерт

Златка Илиева Петкова, главен счетоводител

Йоана Красимирова Ташева, старши експерт

Петя Латунова Чобанова, старши експерт

Сийка Йорданова Иванова, старши експерт

Снежа Иванова Калитвенцова, старши експерт

Филип Каменов Бъчваров, старши експерт


РУО - Кюстендил

Аделина Симеонова Крушовска, старши експерт

Ален Иванов Асенов, старши експерт

Анелия Иванова Стоянова, старши експерт

Антоанета Златанова Минчева-Пейчева, старши експерт

Винка Славчова Стоименова, старши експерт

Галина Веселинова Аначкова, старши експерт

Гергана Викторова Паргова, старши експерт

Десислава Петрова Василева, старши експерт

Любка Златкова Ковачева, старши експерт

Любчо Бориславов Гонев, главен счетоводител

Маринела Живкова Александрова, старши експерт

Мая Любомирова Стойчева-Николова, старши експерт

Радина Георгиева Атанасова, началник на отдел

Силвия Найчова Тонева, старши експерт

Теодора Олег Джорджанска-Йорданова, началник на отдел


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“