Узбекистан

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Узбекистан

Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Република Узбекистан

обн. - ДВ 52/08.06.1999 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“