РМС № 577и ПМС № 203 от 2018 г. относно национални научни програми (ННП)

Начало » Наука » Новини и събития » РМС № 577и ПМС № 203 от 2018 г. относно национални научни програми (ННП)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на национални научни програми)
(обн. - ДВ, бр. 79 от 25.09.2018 г., в сила от 25.09.2018 г.)

 

РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП), както следва:

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“