РМС за одобряване на национални научни програми (ННП) и Постановления за одобряване на допълнителни разходи

Начало » Наука » Новини и събития » РМС за одобряване на национални научни програми (ННП) и Постановления за одобряване на допълнителни разходи

Постановление № 72 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (Национална програма „Европейски научни мрежи“)
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 74 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (Национални научни програми „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“)
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)


Решение № 900 от 7 декември 2020 година за одобряване на актуализирани национални научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., изменено с Решение № 340 на Министерския съвет от 2020 г., и Решение № 658 на Министерския съвет от 2018 г.  (публ. 19.03.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 866 от 26 ноември 2020 година за одобряване на национални научни програми „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ (публ. 11.03.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 557 от 6 август 2020 година за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“ (публ. 02.03.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 262 от 21 април 2020 година за одобряване на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ (публ. 04.05.2020 г.)

Постановление  № 95 от 21 май 2020 година за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2020 г. (за изпълнение на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“) (публ. 24.02.2021 г.)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 от 10 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. (обн. ДВ. бр.106 от 15 декември 2020 г.) (публ. 31.12.2020 г.)

Постановление № 261 от 17 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(oбн. ДВ. бр.83 от 25 септември 2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 на МС от 24.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.  (обн. - ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) (публ. 29.09.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на национални научни програми)
(обн. - ДВ, бр. 79 от 25.09.2018 г., в сила от 25.09.2018 г.)


РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП), както следва:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“