Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Начало » Учебници » Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – иврит, за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-1244/29.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – иврит


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – арменски, за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-1246/29.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – арменски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет физическо възпитание и спорт

Заповед № РД09-1228/ 28.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет физическо възпитание и спорт за профилирана подготовка за XI и XII клас (публ. 28.05.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет биология и здравно образование

Заповед № РД09-1229/ 28.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет биология и здравно образование за профилирана подготовка за XI и XII клас (публ. 28.05.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI клас по учебния предмет информатика

Заповед № РД09-1230/28.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет информатика за профилирана подготовка за XI клас (публ. 28.05.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет изобразително изкуство

Заповед № РД09-1231/ 28.05.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет изобразително изкуство за профилирана подготовка за XI и XII клас (публ. 28.05.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет музика

Заповед № РД09-1232/28.05.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет музика за профилирана подготовка за XI и XII клас (публ. 28.05.2020 г.)


Процедури по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-1233/28.05.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) (публ. 28.05.2020 г.)


Процедури по учебния предмет чужд език - английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-1234/28.05.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) (публ. 28.05.2020 г.)


Процедури по учебния предмет чужд език - испански език, италиански език, немски език и руски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-1235/28.05.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език – испански език, италиански език, немски език и руски език за профилирана подготовка за XI и XII клас за постигане на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)  (публ. 28.05.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет предприемачество

Заповед РД09-1236/28.05.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет предприемачество за профилирана подготовка за XI и XII клас (публ. 28.05.2020 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за I – XII клас по учебния предмет хореография

Заповед № РД09-776/ 10.04.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за I – XII клас по учебния предмет хореография (публ. 13.04.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за II клас по учебния предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД09-750/09.04.2020 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по италиански език
(публ. 09.04.2020 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебен предмет религия (християнство-православие) от VI клас до XII клас, по учебен предмет религия (ислям) от VI клас до XII клас и по учебен предмет религия (неконфесионално обучение) от IV клас до XII клас

Заповед № РД09-679/26.03.2020 г. за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници
(публ. 30.03.2020 г.)


Заповед № РД09-644/18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД09-825/15.03.2019 г., Заповед № РД09-829/15.03.2019 г., Заповед № РД09-830/15.03.2019 г., Заповед № РД09-832/15.03.2019 г., Заповед № РД 09-828/15.03.2019 г., Заповед № РД09-824/15.03.2019 г., Заповед № РД09-827/15.03.2019 г., Заповед № РД09-826/15.03.2019 г., Заповед № РД09-842/18.03.2019 г., Заповед № РД09-843/18.03.2019 г., Заповед № РД09-823/15.03.2019 г., Заповед № РД09-822/15.03.2019 г., Заповед № РД09-821/15.03.2019 г., Заповед № РД09-818/15.03.2019 г., Заповед № РД09-817/15.03.2019 г., Заповед № Д09-819/15.03.2019 г., Заповед № РД816 /15.03.2019 г., както следва:

  1. В посочените заповеди датите 18 и 19 март 2020 г., определени за подаване на документите за участие по чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, се променят на 14 и 15 април 2020 година.
  2. В посочените заповеди датата 24 март 2020 г., определена за отваряне на открито заседание на внесените документи за участие в процедурите, се променя на 16 април 2020 година.

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка

Заповед № РД09-617/10.03.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.03.2020 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по учебния предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД09-120/21.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 21.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по чужд език – руски език за постигане на ниво В2.1

Заповед № РД09-82/16.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 17.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до XII клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Развитие на речта

Заповед № РД09-20/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до IV клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Фонетична ритмика

Заповед № РД09-25/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до IV клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Моторика –

Заповед № РД09-24/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до IV клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Музикални стимулации

Заповед № РД09-23/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до XII клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Развитие на речта и произношение (индивидуална рехабилитация на слуха и говора)

Заповед № РД09-22/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас до IV клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет Реч и предметна дейност

Заповед № РД09-21/07.01.2020 г. за откриване на процедура (публ. 10.01.2020 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по история и цивилизации и по география и икономика за средна образователна степен (VIII-XII клас)

Заповед № РД09-2688/17.10.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по история и цивилизации и по география и икономика за средна образователна степен (VIII-XII клас)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет география и икономика

Заповед № РД09-842/ 18.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет география и икономика


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет философия

Заповед № РД09-843/ 18.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет философия


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет физическо възпитание и спорт

Заповед № РД09-816/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет физическо възпитание и спорт


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет изобразително изкуство

Заповед № РД09-817/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет изобразително изкуство


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет музика

Заповед № РД09-818/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет музика


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет предприемачество

Заповед № РД09-819/ 15.03.2019 г. за oткриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет предприемачество


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет химия и опазване на околната среда

Заповед № РД09-821/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет химия и опазване на околната среда


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет физика и астрономия

Заповед № РД09-822/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет физика и астрономия


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет биология и здравно образование

Заповед № РД09-823/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет биология и здравно образование


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет информатика

Заповед № РД09-824/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет информатика


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет български език и литература

Заповед № РД09-825/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет български език и литература


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет история и цивилизации за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас

Заповед № РД09-826/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет история и цивилизации


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет информационни технологии за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас

Заповед № РД09-827/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет информационни технологии


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет математика за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас

Заповед № РД09-828/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас по учебния предмет математика


Процедури по чужд език – английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-829/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас-процедури по чужд език - английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка


Процедури по чужд език - английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-830/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас-процедури по чужд език - английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В2 от Общата европейска езикова рамка


Процедури по чужд език - английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка

Заповед № РД09-832/ 15.03.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за задължителните модули за профилирана подготовка в XI и XII клас-процедури по чужд език - английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език за профилирана подготовка за XI и XII за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка (за обучение в XI и в XII клас по рамкови учебни планове)

Заповед № РД09-718/28.02.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво А2 от Общата европейска езикова рамка


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет чужд език – италиански език за II клас

Заповед № РД09-651/12.02.2019 г за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет чужд език – италиански език за II клас


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка

Заповед № РД09-3875 от 17.12.2018 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за IX клас по учебния предмет здравословни и безопасни условия на труд – обща професионална подготовка


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография

Заповед № РД09-3425 от 27.11.2018 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография за I клас, за II клас, за III клас, за IV клас, за V клас, за VI клас, за VII клас, за VIII клас, за IХ клас, за X клас, за XI клас, за XII клас


Процедури за оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI клас, на проекти на учебници за XII клас, на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1.1 и на ниво В2.1

Заповед РД 09-2793/04.10.2018 г. за откриване на процедури за оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI клас, на проекти на учебници за XII клас, на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1.1 и на проекти на учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В2.1


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия 

Заповед № РД 09-2724/27.09.2018 година за откриване на  процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебен предмет религия (християнство-православие) от I клас до XII клас, по учебен предмет религия (ислям) от I клас до XII клас и по учебен предмет религия (неконфесионално обучение) от I клас до XII клас


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по предмети

Заповед № РД 09-811/04.05.2018 година за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по предмети


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“