Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Начало » Учебници » Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти


Образци на заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по учебен предмет родинознание за I клас за учебната 2021/2022 година (публ. 12.04.2021 г.)

Заповед № РД09-858/09.04.2021 г. за утвърждаване на:
1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по учебен предмет родинознание за I клас - Приложение № 1;
2. Образец на заявка за учебни комплекти за първи клас по родинознание – Приложение № 2.

Линковете за достъп до одобрените учебни комплекти по учебен предмет родинознание за I клас

"Клет България" ООД
Родинознание за 1. клас, И. Мирчева: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/a1_rodinoznanie/index.html
Учебна тетрадка за 1. клас, И. Мирчева: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/a1_rodino_tetradka/index.html

"Клет България" ООД
Родинознание за 1. клас, Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Сточнова: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/b1_rodinoznanie/index.html
Учебна тетрадка за 1. клас, Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Сточнова: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/b1_rodino_tetradka/index.html

„Просвета Азбуки” ЕООД
Родинознание за 1. клас, Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/ZpSU4THGmm-867/864
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/9yEa2W1y70-754/868

„Просвета Плюс” ЕАД
Учебник по родинознание за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска:
https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/w4WoD7pP0M-809/863
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска:
https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/Oza5myufib-1003/867 

„Просвета София” АД
Учебник по родинознание за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/CwSorz5oy3-952/860
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/rlQ6wJ88Bo-839/866


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух за учебната 2021/2022 година (публ. 29.03.2021 г.)

Заповед № РД09-790/29.03.2021 г. за утвърждаване на образец на заявки по класове и на график на дейностите за осигуяване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух, за учебната 2021 – 2022 година
1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух за учебната 2021/2022 година - Приложение № 1;
2. Образец на заявка за учебни комплекти за първи клас – Приложение № 2;
3. Образец на заявка за учебни комплекти за втори клас – Приложение № 3;
4. Образец на заявка за учебни комплекти за трети клас – Приложение № 4.


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година

(публ. 21.01.2021 г.)

Заповед № РД09-188/21.01.2021 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година

 1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година – Приложение № 1.
 2. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група – Приложение № 2.
 3. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група – Приложение № 3.
 4. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група – Приложение № 4.
 5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас – Приложение № 5.
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас – Приложение № 6.
 7. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за III клас – Приложение № 7.
 8. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас – Приложение № 8.
 9. Образец на заявка за учебници за V клас – Приложение № 9.
 10. Образец на заявка за учебници за VI клас – Приложение № 10.
 11. Образец на заявка за учебнициза VII клас – Приложение № 11.
 12. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 12.
 13. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 13.
 14. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 14.
 15. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в I клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 15.
 16. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците във II клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 16.
 17. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в III клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 17.
 18. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в IV клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 18.
 19. Образец на заявка за учебници за учениците в V клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 19.
 20. Образец на заявка за учебници за учениците в VI клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 20.
 21. Образец на заявка за учебници за учениците в VII клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 21.
  (публ. 21.01.2021 г.)

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година (публ. 21.01.2021 г.)


 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“