Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Начало » Учебници » Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти


Образци-заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти


График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-1764/28.06.2019 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година

График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас за учебната 2019/2020 година – Приложение № 1

Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас – Приложение № 2.

Образец на заявка за учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците в IV клас в Европейските училища – Приложение № 3.

Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за IV клас за учебната 2019/2020 година


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година

 1. Заповед РД№ РД09-820/15.03.2019 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година
 2. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година – Приложение № 1
 3. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група – Приложение № 2
 4. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група – Приложение № 3
 5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас – Приложение № 4
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас – Приложение № 5
 7. Образец на заявка за учебници и учебни помагала за III клас – Приложение № 6
 8. Образец на заявка за учебници за V клас – Приложение № 7
 9. Образец на заявка за учебници за VI клас – Приложение № 8
 10. Образец на заявка за учебници за VII клас – Приложение № 9
 11. Образец на заявка за учебни комплекти за I клас по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух – Приложение № 10
 12. Образец на заявка за учебен комплект за II клас по специален учебен предмет за ученици с увреден слух – Приложение № 11
 13. Образец на заявка за учебен комплект за III клас по специален учебен предмет за ученици с увреден слух – Приложение № 12
 14. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група по образователно направление „Български език и литература“ за децата, които се обучават в Европейските училища – Приложение № 13
 15. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците от I до IV клас, обучавани в Европейските училища – Приложение № 14
 16. Образец на заявка за учебници по учебния предмет български език и литература за учениците от V до VII клас, обучавани в Европейските училища – Приложение № 16.

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“