Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Начало » Учебници » Архив » Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти


Образци на заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти


Учебна 2020/2021 годинаГрафик на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година

(публ. на 28.02.2020 г.)

Заповед № РД09-541/ 27.02.2020 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година

 1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година – Приложение № 1
 2. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група за учебната 2020/2021 година – Приложение № 2
 3. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2020/2021 година – Приложение № 3
 4. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 4
 5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 5
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за III клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 6
 7. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 7
 8. Образец на заявка за учебници за V клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 8
 9. Образец на заявка за учебници за VI клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 9
 10. Образец на заявка за учебници за VII клас за учебната 2020/2021 г. – Приложение № 10
 11. Образец на заявка за учебни комплекти за I клас по специални учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, за учебната 2020/2021 година – Приложение № 11
 12. Образец на заявка за учебни комплекти за II клас по специален учебен предмет за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, за учебната 2020/2021 година – Приложение № 12
 13. Образец на заявка за учебни комплекти за III клас по специален учебен предмет за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, за учебната 2020/2021 година – Приложение № 13
 14. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ за учебната 2020/2021 година – Приложение № 14
 15. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ за учебната 2020/2021 година – Приложение № 15
 16. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в I клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 16
 17. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в II клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 17
 18. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в III клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 18
 19. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в IV клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 19
 20. Образец на заявка за учебници за учениците в V клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 20
 21. Образец на заявка за учебници за учениците VI клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 21
 22. Образец на заявка за учебници за учениците в VII клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 22

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година (публ. 06.03.2020 г.)Учебна 2019/2020 година


График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-1764/28.06.2019 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година

График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас за учебната 2019/2020 година – Приложение № 1

Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас – Приложение № 2.

Образец на заявка за учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците в IV клас в Европейските училища – Приложение № 3.

Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за IV клас за учебната 2019/2020 година


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година

 1. Заповед РД№ РД09-820/15.03.2019 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година
 2. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година – Приложение № 1
 3. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група – Приложение № 2
 4. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група – Приложение № 3
 5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас – Приложение № 4
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас – Приложение № 5
 7. Образец на заявка за учебници и учебни помагала за III клас – Приложение № 6
 8. Образец на заявка за учебници за V клас – Приложение № 7
 9. Образец на заявка за учебници за VI клас – Приложение № 8
 10. Образец на заявка за учебници за VII клас – Приложение № 9
 11. Образец на заявка за учебни комплекти за I клас по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух – Приложение № 10
 12. Образец на заявка за учебен комплект за II клас по специален учебен предмет за ученици с увреден слух – Приложение № 11
 13. Образец на заявка за учебен комплект за III клас по специален учебен предмет за ученици с увреден слух – Приложение № 12
 14. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група по образователно направление „Български език и литература“ за децата, които се обучават в Европейските училища – Приложение № 13
 15. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците от I до IV клас, обучавани в Европейските училища – Приложение № 14
 16. Образец на заявка за учебници по учебния предмет български език и литература за учениците от V до VII клас, обучавани в Европейските училища – Приложение № 16.

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 годинаУчебна 2018/2019 година


График на дейностите за осигуряване за безвъзмедно ползване на учебници и учебни комплекти за учениците от III клас, на учебници за учениците от VII клас, на учебници по учебните предмети испански език и  италиански език за учениците от V клас за учебната 2018/2019 година:

 1. Заповед № РД 09-1484/25.07.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти 
 2. Приложение № 1 - График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-1484/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката;

 3. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти за учениците от IIІ клас;
 4. Образец на заявка за учебници за VII клас;
 5. Образец на заявка за учебници по учебните предмети испански език и италиански език за V клас;
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците в III клас в Европейските училища;
 7. Образец на заявка за учебници по учебния предмет български език и литература за учениците в VII клас в Европейските училища

 8. Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за учениците в III клас и в VII клас и учебници по испански език и италиански език за V клас за учебната 2018/2019 година.

График на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за трета и четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2018/2019 година:

 1. Заповед РД09-665/05.04.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване на познавателни книжки
 2. График на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група в държавните, общинските, частните детски градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, за подготвителните групи в Европейските училища за учебната 2018/2019 година;
 3. Образец-заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група в държавните, общинските, частните детски градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, за подготвителните групи в Европейските училища за учебната 2018/2019 година:

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2018/2019 година


График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година:

 1. Заповед РД09-137/29.01.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти
 2. График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в държавните, общинските и частните училища и учениците, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. на министъра на образованието и науката;
 3. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти за учениците от І до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година:
 4. Образец-заявка за учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух в начален етап за учебната 2018/2019 година:
 5. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците от І до VІІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година;
 6. Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за учениците от I до VII клас за учебната 2018/2019 година.


Учебна 2017/2018 година


График на дейностите за осигуряване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учебната 2017/2018 година

Във връзка с разпоредбата на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 79/2016 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и с данните за отчетената средногодишна инфлация за предходната година съгласно информация от Националния статистически институт, МОН уточнява, че при определяне на средствата за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2017/2018 година ще се прилагат нормативите на средствата по чл. 3 от Постановление № 79/2016 г. на МС.

Образец заявка за учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2017/2018 година

Образец заявка за учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух в начален етап за учебната 2017/2018 година

Образец заявка за учебници, учебни комплекти и учебни помагала по образователно направление „Български език и литература“ за децата в подготвителна група и учениците от І до VІІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2017/2018 година

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“