31.10.2018 г. Набира предложения за номиниране на експерти в оценителния панел на COST

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив - Конкурси 2019 г. » 31.10.2018 г. Набира предложения за номиниране на експерти в оценителния панел на COST

Министерството на образованието и науката набира предложения за номиниране на експерти в оценителния панел на COST

Министерството на образованието и науката стартира процедура по набиране на предложения за номиниране на 18 български експерти в оценителния панел на Европейската програма за сътрудничество в науката и технологиите (COST).

COST е най-продължителната европейска рамка, подкрепяща транснационалното сътрудничество между учени, инженери и иноватори от цяла Европа. Програмата успешно изгражда мостове между различните и разнообразни научни общности в Европа и представлява ефективен инструмент за създаване и разширяване на мрежи, особено за младите хора в началото на своята кариера.

Оценителният панел се състои от експерти от всички държави членки на COST и е част от процеса по оценяване на проектните предложения на COST. Експертите са разпределени в 6 основни научни области, като се сформират ad hoc групи в зависимост от количеството и качеството на проектните предложения. Именно оценителният панел следва да гарантира за високото качество на вече оценените от външни експерти проектни предложения.

Подборът ще се извърши от ad hoc комисия, сформирана в рамките на Министерството на образованието и науката. Комисията ще извърши подбора по зададените критерии и принципите за полов и възрастов баланс.

Експертите следва да имат знания в един или повече от посочените научни области и подобласти, да бъдат активни и с опит в участие в международни мрежи и проекти. Също така следва отлично да владеят английски език, да умеят да работят в международен екип, да имат възможност за дистанционна работа с конфиденциална информация и да притежават необходимите цифрови умения. С предимство се ползват имащите опит в оценяването на научни проекти.

Кандидатите следва да изпратят своите автобиографии (Europass CV) и мотивационни писма (до 2 страници) на [email protected] в срок до края на октомври 2018 г.

Приложен документ: Научни области и подобласти

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“