Обменна програма за ученици Кенеди Лугар (YES)

Начало » Документация » Конкурси » Ученици » Архив "Ученици" 2018-2019 » Обменна програма за ученици Кенеди Лугар (YES)

Информация за обменната програма за ученици Кенеди Лугар (YES)

Програмата предоставя стипендии на гимназисти, които да прекарат една академична година в САЩ. Учениците живеят в приемно семейство, посещават средно училище и се ангажират с дейности, чрез които научават повече за Американското общество и неговите ценности. Същевременно те са и посланици на собствената си култура, споделяйки българския език и традиции сред американската общност.

Кандидатстване

Кандидатстването за програмата е напълно безплатно, като желаещите следва да попълнят електронен апликационна форма в срок до 31 октомври 2018. Формулярът е достъпен на следният адрес: (https://ais.americancouncils.org/yes). Комисия по подбор ще разгледа получените кандидатури и през ноември-декември 2018 ще определи полуфиналистите, които ще трябва след това да положат тест за владеене на английски език и да се явят на интервю. След това трябва да напишат есе и да попълнят по-дълга форма за кандидатстване. Един ученик може да подаде само една електронна кандидатура и да участва само в едно интервю.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са родени между 01. януари 2001 и 15. юли 2004
  • Да са ученици в 9. или 10. клас на средно училище през есента на 2018
  • Да имат успех най-малко добър
  • Да знаят английски език и демонстрират доброто му владеене
  • Да отговарят на изискванията за издаване на американска виза
  • Да могат да получат международен паспорт

Не се допускат до кандидатстване

  • Ученици, пребивавали 90 или повече дни в САЩ през последните 5 години
  • Семейството й/му или негов член кандидатстват или са кандидатствали за емигриране в САЩ

Участници с увреждания

Програмата предоставя възможност на участници с увреждания също да подадат своите кандидатури. За тях критериите за кандидатстване са малко по-разширени, като могат да участват ученици, записани в среден курс на образование през есента на 2018 и родени между 15. февруари 2001 и 15. юли 2004. За участниците с увреждания са предвидени адаптирани тестове, както и допълнителни семинари свързани със специфичните им нужди в рамките на програмата.

Какво осигурява стипендията

Стипендията YES покрива всички разходи, свързани с транспорта до и от САЩ, настаняването в приемно семейство и обучението в американско средно държавно училище, също така медицинска застраховка, месечна издръжка за основни разходи, както и участие в семинари по програмата. Не се покриват разходи за издаване на международен паспорт, разходи за свръхбагаж, за комуникации, за медицински състояния, възникнали преди старта на програмата, както и за зъболекарска грижа, други лични разходи извън месечната издръжка.

Повече информация

За повече информация посетете сайта на организацията (http://ac-see.org/new/yesbulgaria/) или се свържете с нейни представители на е-mail: [email protected] или телефони 0877 333 013 или
0879 930 228, както и Фейсбук страниците на American councils Bulgaria и YES Bulgaria.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“