Комисия по академична етика

Начало » Документация » Комисия по академична етика

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.11.2020 г. (публ. 20.04.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 01.07.2020 г. (публ. 20.04.2021 г.) 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 14.08.2020 г. (публ. 17.03.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.10.2020 г., допълнен на 22.10.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.09.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 09.09.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.08.2020 г., допълнен на 28.08.2020 г., 13.10.2020 г. и 30.10.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“