Проф. Дончо Хрусанов

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика » Проф. Дончо Хрусанов


Професор по административно право и административен процес в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Член на Правния съвет към Президента на Р България от 2001 г. до 2011 г. Член на Консултативния съвет по законодателството към Председателя на 39-ото Народно събрание; член на Специализирания научен съвет по правни науки при Висшата атестационна комисия; съдия в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и в момента.

Главен редактор на списание „Де юре” на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Зам-главен редактор на списание „Съвременно право” на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, научен секретар на Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев” към Висшия адвокатски съвет.

Осъществява научно ръководство на кандидати за докторанти; участва в научни съвети, рецензент в конкурси за докторанти, доценти и професори.

Участва в подготовката, разработването и анализа на законите и нормативните актове, свързани с предоставянето на административни услуги и в частност електронни административни услуги. Консултант по проекти за изграждане на Е-правителство.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“