В

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » В

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Валери Иванчев Коцовски, началник на отдел

Ваня Балчева Иванова, главен експерт

Ваня Георгиева Стоянова-Трайкова, държавен експерт

Ваня Димитрова Карабашева, младши експерт

Ваня Тинкова Тивидошева, главен експерт

Велимир Асенов Бенов, държавен експерт

Величка Николаева Николова, експерт, програми и проекти

Венка Цветкова Вучкова, експерт, програми и проекти

Венко Спасов Божанов, експерт, програми и проекти

Венцислав Маринов Маринов, главен експерт

Венцеслава Атанасова Григорова главен експерт

Вера Стоянова Гигова, главен инспектор

Весела Левчева Василева, държавен експерт

Веселин Георгиев Атанасов, главен юрисконсулт

Веселин Георгиев Василев, главен експерт

Веселина Димитрова Ганева, държавен експерт

Веселина Николова Паунова, главен експерт

Веселка Стоянова Василева, главен специалист

Весислава Орлинова Панджерова, главен експерт

Виктория Петрова Кирилова, старши експерт

Вилма Николова Георгиева, държавен експерт

Виолета Георгиева Иванова-Грънчарова, младши експерт

Виолета Людмилова Войнова, старши експерт

Владима Стоянова Попова-Натова, главен експерт

Владимир Александров Тороманов, главен експерт

Владимир Валериев Станчев, главен вътрешен одитор

Владимир Георгиев Манолов, държавен експерт

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“