Проф. инж. Веска Георгиева

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика » Проф. инж. Веска Георгиева


Професор, доктор в Техническия Университет-София, Факултет по телекомуникации. Основна област на научни изследвания - комуникационна и компютърна техника (Теоретични основи на комуникационната техника). Автор и съавтор на над 90 научи публикации в областта на обработка на едномерни и многомерни сигнали и обработка на медицински изображения, от които 5 глави от книги на издателство Springer. Специализирала е “Комуникационни системи - системи за телемедицина” и «Компютърни системи за медицинска диагностика» в Университета в Карлсруе, Германия (съответно 2009 и 2012г.) и «Информатика» в «Ото фон Гьорике» Университет в Магдебург, Германия (2014 г.).

Член е на Българското дружество по разпознаване на образи към Международната асоциация по разпознаване IAPR и Международната научна организация ITHEA.

Участва в редакционната колегия на списанията : International Journal of Bio-Medical Informatics and е- Health; Компютърно и комуникационно инженерство, IN-SILICO INTELLECT - Journal of Science, Innovative Technologies and Informatics. Член е на редакционния съвет на рецензентите на списание „Egyptian Computer Science Journal”.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“