Образци за академичната 2020-2021 година

Начало » Висше образование » Справки и образци на документи » Образци за академичната 2020-2021 година

Образци за академичната 2020-2021 година

Образци на справки за студентите и докторантите, получаващи стипендии, награди и помощи по реда и при условията на ПМС № 90 от 25.05.2000 г. през летния семестър на учебната 2020-2021 година

Приложение № 1 - Справка за броя на студентите и докторантите, получаващи стипендии, награди и помощи по реда и при условията на ПМС №90/2000 г. през летния семестър на учебната 2020-2021 година (ежегодна актуализация 17.05.2021 г.)

Приложение № 2 - Поименен списък на българските докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. май 2021 година  (ежегодна актуализация 17.05.2021 г.)

Приложение № 3 - Поименен списък на чуждестранните докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. май 2021 година  (ежегодна актуализация 17.05.2021 г.)

 

Приложение 4 - Искане за информация за организацията на кампаниите за кандидатстване и предоставяне на стипендии по показатели  (публ. 14.04.2020 г.)


Справка за броя на настанените лица и за свободните легла в студентските общежития  (публ. 07.01.2020 г.)


Образец на справка за заетост на студентските общежития, управлявани от (висше училище, град/ ССО ЕАД ) към дата: 31.03.2019 г.


Приложения за план-приема за академичната 2019-2020 година

Образци на заявки Приложенията за висшите училища и научните организации са в отделни листи (sheets)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“