Б

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Б

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Биляна Иванова Тихова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Ловеч, 94-5530 от 07.12.2020 г.

Бисерка Василева Михалева, главен експерт в МОН, 94-5415 от 12.10.2018 г.

Борис Георгиев Герасимов, директор в МОН, 94-1405 от 20.04.2018 г.

Борислав Милчев Първанов, главен експерт в МОН, 94-4808 от 07.09.2018 г.

Боряна Венелинова Николова, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Шумен, 94-4543 от 23.08.2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“