Б

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Б

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Бисерка Василева Михалева, главен експерт в МОН, 94-5415 от 12.10.2018 г.

Борис Георгиев Герасимов, директор в МОН, 94-1405 от 20.04.2018 г.

Борислав Милчев Първанов, главен експерт в МОН, 94-4808 от 07.09.2018 г.

Боряна Венелинова Николова, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Шумен, 94-4543 от 23.08.2019 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“