Б

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Б

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Биляна Иванова Тихова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Ловеч, 94-5530 от 07.12.2020 г.

Бисерка Василева Михалева, главен експерт в МОН, 94-5415 от 12.10.2018 г.

Борис Георгиев Герасимов, директор в МОН, 94-1405 от 20.04.2018 г.

Борислав Милчев Първанов, главен експерт в МОН, 94-4808 от 07.09.2018 г.

Боряна Венелинова Николова, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Шумен, 94-4543 от 23.08.2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“