Д

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Д

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Даниела Димчева Маринова, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Видин, 94-2695 от 18.06.2020 г.

Даниела Евлогиева Радойчева - Иванова, директор на РЦПППО - Перник, ЧР-06-02-1 от 14.05.2018 г.

Даниела Златкова Недялкова, директор на дирекция в МОН 94-914 от 25.03.2020 г.

Даниела Илиева Петрова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Бургас, 94-4023 от 19.07.2019 г.

Даниела Йорданова Колева, старши експерт по предучилищно образование в РУО - Стара Загора, 94-1025 от 23.03.2021 г.

Даниела Стефанова Бачовска-Кожухарова, началник на отдел в РУО - Плевен, 94-4645 от 05.10.2020 г.

Даниела Стоичкова Павлова, старши експерт по математика в РУО - Перник, 94-4281 от 01.08.2018 г.

Дарина Живкова Бонева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Стара Загора, 94-2370 от 03.06.2020 г.

Даринка Димитрова Бойчева, старши експерт по чуждоезиково обучение и майчин език, РУО - Шумен 94-532 от 08.02.2019 г.

Дария Анастасова Маврудиева, директор на Център за учебно-тренировъчните фирми, 94-1711 от 14.05.2018 г.

Даяна Велева Дюлгерова, старши експерт в дирекция ВОП, 94-2615 от 07.06.2021 г.

Даяна Велева Дюлгерова, експерт, програми и проекти (Експерт „Информация и  комуникация“), 94-5674 от 23.12.2020 г.

Десислава Емилова Петрова, старши експерт за обучението в начален етап, РУО - София-град, 94-4806 от 07.09.2018 г.

Десислава Петрова Василева, старши експерт по информационно осигуряване, РУО-Кюстендил 94-2707 от 19.06.2020 г.

Десислава Стоянова Тенева, старши експерт по приобщаващо образование, 94-793 от 04.03.2021 г.

Десислава Христова Желязкова, държавен експерт в МОН, 94-525 от 12.02.2021 г.

Диана Иванова Джарова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - София-град, 94-2603 от 16.05.2019 г.

Диана Костадинова Гергова, главен счетоводител в РУО - Софийска област, 94-6279 от 14.12.2018 г.

Диана Стоименова Къндева-Христова, старши експерт по организация на средното образование в РУО-София-регион, 94-2885 от 01.07.2020 г.

Димитър Борисов Асенов, експерт програми и проекти в МОН, 94-4307 от 01.08.2019 г.

Димитър Борисов Асенов, директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти - Банкя, 94-4630 от 30.08.2019 г.

Димитър Георгиев Митков, системен администратор, IV степен в МОН,  94-3374 от 21.07.2020 г.

Димитър Красимиров Димитров, съветник на министъра, 94-3380 от 07.07.2021 г.

Димитър Николов Хаджиев, главен експерт в МОН, 94-5761 от 07.11.2018 г.

Димитър Трифонов Здравков, експерт по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" в МОН, 94-2949 от 10.06.2019 г.

Димитър Павлов Чолев, старши експерт по физическо възпитания и спорт в РУО - София-град, 94-1065 от 18.03.2019 г.

Димка Иванова Михайлова-Радева, старши експерт в МОН, 94-3730 от 08.07.2019 г.

Динко Делчев Марков, старши специалист - оперативен дежурен за носене на денонощно дежурство, 94-683 от 06.03.2020 г.

Динко Пенков Порязов, старши експерт по организация на средното образование, РУО - Силистра, 94-6095 от 03.12.2018 г. 

Добромир Стефанов Семков, експерт програми и проекти в МОН, 94-938 от 27.03.2020 г.

Донка Костова Накова, експерт по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", РУО - Търговище, 94-2153 от 07.05.2019 г.

Дора Венециева Борисова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Монтана, 94-4875 от 26.09.2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“