Д

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Д

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Даниела Димчева Маринова, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Видин, 94-2695 от 18.06.2020 г.

Даниела Евлогиева Радойчева - Иванова, директор на РЦПППО - Перник, ЧР-06-02-1 от 14.05.2018 г.

Даниела Златкова Недялкова, директор на дирекция в МОН 94-914 от 25.03.2020 г.

Даниела Илиева Петрова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Бургас, 94-4023 от 19.07.2019 г.

Даниела Йорданова Колева, старши експерт по предучилищно образование в РУО - Стара Загора, 94-1025 от 23.03.2021 г.

Даниела Стефанова Бачовска-Кожухарова, началник на отдел в РУО - Плевен, 94-4645 от 05.10.2020 г.

Даниела Стоичкова Павлова, старши експерт по математика в РУО - Перник, 94-4281 от 01.08.2018 г.

Дарина Живкова Бонева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Стара Загора, 94-2370 от 03.06.2020 г.

Даринка Димитрова Бойчева, старши експерт по чуждоезиково обучение и майчин език, РУО - Шумен 94-532 от 08.02.2019 г.

Дария Анастасова Маврудиева, директор на Център за учебно-тренировъчните фирми, 94-1711 от 14.05.2018 г.

Даяна Велева Дюлгерова, старши експерт в дирекция ВОП, 94-2615 от 07.06.2021 г.

Даяна Велева Дюлгерова, експерт, програми и проекти (Експерт „Информация и  комуникация“), 94-5674 от 23.12.2020 г.

Десислава Емилова Петрова, старши експерт за обучението в начален етап, РУО - София-град, 94-4806 от 07.09.2018 г.

Десислава Петрова Василева, старши експерт по информационно осигуряване, РУО-Кюстендил 94-2707 от 19.06.2020 г.

Десислава Стоянова Тенева, старши експерт по приобщаващо образование, 94-793 от 04.03.2021 г.

Десислава Христова Желязкова, държавен експерт в МОН, 94-525 от 12.02.2021 г.

Диана Иванова Джарова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - София-град, 94-2603 от 16.05.2019 г.

Диана Костадинова Гергова, главен счетоводител в РУО - Софийска област, 94-6279 от 14.12.2018 г.

Диана Стоименова Къндева-Христова, старши експерт по организация на средното образование в РУО-София-регион, 94-2885 от 01.07.2020 г.

Димитър Борисов Асенов, експерт програми и проекти в МОН, 94-4307 от 01.08.2019 г.

Димитър Борисов Асенов, директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти - Банкя, 94-4630 от 30.08.2019 г.

Димитър Георгиев Митков, системен администратор, IV степен в МОН,  94-3374 от 21.07.2020 г.

Димитър Николов Хаджиев, главен експерт в МОН, 94-5761 от 07.11.2018 г.

Димитър Трифонов Здравков, експерт по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" в МОН, 94-2949 от 10.06.2019 г.

Димитър Павлов Чолев, старши експерт по физическо възпитания и спорт в РУО - София-град, 94-1065 от 18.03.2019 г.

Димка Иванова Михайлова-Радева, старши експерт в МОН, 94-3730 от 08.07.2019 г.

Динко Делчев Марков, старши специалист - оперативен дежурен за носене на денонощно дежурство, 94-683 от 06.03.2020 г.

Динко Пенков Порязов, старши експерт по организация на средното образование, РУО - Силистра, 94-6095 от 03.12.2018 г. 

Добромир Стефанов Семков, експерт програми и проекти в МОН, 94-938 от 27.03.2020 г.

Донка Костова Накова, експерт по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", РУО - Търговище, 94-2153 от 07.05.2019 г.

Дора Венециева Борисова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Монтана, 94-4875 от 26.09.2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“