Д

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Д

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Даниела Евлогиева Радойчева - Иванова, директор на РЦПППО - Перник, ЧР-06-02-1 от 14.05.2018 г.

Даниела Трендафилова Александрова, старши експерт по природни науки и екология, РУО - Шумен 94-529 от 08.02.2019 г.

Даниела Стоичкова Павлова, старши експерт по математика в РУО - Перник, 94-4281 от 01.08.2018 г.

Даринка Димитрова Бойчева, старши експерт по чуждоезиково обучение и майчин език, РУО - Шумен 94-532 от 08.02.2019 г.

Дария Анастасова Маврудиева, директор на Център за учебно-тренировъчните фирми, 94-1711 от 14.05.2018 г.

Десислава Емилова Петрова, старши експерт за обучението в начален етап, РУО - София-град, 94-4806 от 07.09.2018 г.

Диана Иванова Джарова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - София-град, 94-2603 от 16.05.2019 г.

Диана Костадинова Гергова, главен счетоводител в РУО - Софийска област, 94-6279 от 14.12.2018 г.

Диана Стефанова Дремова, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО - Пловдив, 94-5676 от 01.11.2018 г.

Димитър Николов Хаджиев, главен експерт в МОН, 94-5761 от 07.11.2018 г.

Димитър Трифонов Здравков, експерт по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" в МОН, 94-2949 от 10.06.2019 г.

Димитър Павлов Чолев, старши експерт по физическо възпитания и спорт в РУО - София-град, 94-1065 от 18.03.2019 г.

Динко Пенков Порязов, старши експерт по организация на средното образование, РУО - Силистра, 94-6095 от 03.12.2018 г. 

Донка Костова Накова, експерт по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", РУО - Търговище, 94-2153 от 07.05.2019 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“