И-Й

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » И-Й

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Ива Атанасова Тарагошева, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Сливен, 94-3755 от 09.07.2019 г.

Ива Димитрова Калицова, специалист в МОН, 94-555 от 24.02.2020 г.

Ива Мартинова Гигова, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Пазарджик, 94-5125 от 08.10.2019 г.

Ивайло Любомиров Александров, старши сътрудник по УЕПП в МОН, 94-5600 от 26.10.2018 г.
Ивайло Любомиров Александров, експерт, програми и проекти (Координатор „Териториални екипи“), 94-712 от 25.02.2021 г.
Ивайло Любомиров Александров, главен експерт в МОН, 94-1114 от 26.03.2021 г.

Ивайло Петков Христов, главен юрисконсулт в РУО - Софийска област, 94-1184 от 03.04.2018 г.

Иван Ангелов Димитров, главен експерт в МОН, 94-2605 от 07.06.2021 г.

Иван Ангелов Муцевски, държавен експерт в МОН, 94-5698 от 02.11.2018 г.

Иван Стоянов Бъчваров, старши експерт по предучилищно образование в РУО-Бургас, 94-173 от 18.01.2021 г.
Иван Стоянов Бъчваров, старши експерт по предучилищно образование в РУО-Бургас, 94-330 от 29.01.2021 г.

Иван Николов Попов, изпълнителен директор на ИА ОПНОИР, 94-2300 от 17.05.2021 г.

Иван Тодоров Модев, началник на кабинета на министъра, 94-2090 от 12.05.2021 г.

Иванка Вълчева Тодорова, експерт програми и проекти в МОН 94-98 от 27.01.2020 г.

Иванка Георгиева Стоянова, главен експерт в МОН, 94-1746 от 27.05.2020 г.

Иванка Жекова Петкова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО-Стара Загора, 94-2354 от 03.06.2020 г.

Иванка Нецова Русалова, старши експерт по природни науки и екология в РУО-Пловдив, 94-1256 от 24.04.2020 г.

Иванна Евгениева Лазарова, младши експерт по Програма "Старт на кариерата" в МОН, 94-854 от 10.03.2021 г.

Ивелина Кирилова Данчева-Кръстева, директор на СУ "Св. Иван Рилски",  94-6336 oт 19.12.2018 г.

Ивка Христофорова Йолова - Гиздина, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Враца, ЧР-17-03-4 от 22.03.2018 г.

Илка Орлинова Георгиева, главен експерт в МОН, 94-5667 от 31.10.2018 г.

Илияна Илиева Вълчева, експерт програми и проекти в МОН, 94-90 от 13.01.2020 г.

Илияна Тодорова Славова, главен експерт в МОН, 94-3501 от 29.07.2020 г.

Искра Недкова Йошовска, главен експерт в МОН, 94-418 от 11.02.2020 г.
Искра Недкова Йошовска, главен експерт в МОН, 94-4797 от 20.10.2020 г.


Йоанна Симеонова Чалъкова, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО-София област, 94-43 от 06.01.2021 г.

Йорданка Венелинова Георгиева, директор на РЦПППО - Перник, 94-4299 от 09.09.2020 г.

Йорданка Димитрова Трайкова, старши експерт в МОН,  94-804 от 26.02.2019 г.

Йорданка Любимова Тренева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Благоевград, 94-4698 от 08.10.2020 г.

Йосиф Ясенов Нунев, експерт програми и проекти в МОН, 94-2951 от 10.06.2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“