И-Й

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » И-Й

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Ива Атанасова Тарагошева, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Сливен, 94-3755 от 09.07.2019 г.

Ива Димитрова Калицова, специалист в МОН, 94-555 от 24.02.2020 г.

Ива Мартинова Гигова, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Пазарджик, 94-5125 от 08.10.2019 г.

Ивайло Любомиров Александров, старши сътрудник по УЕПП в МОН, 94-5600 от 26.10.2018 г.
Ивайло Любомиров Александров, експерт, програми и проекти (Координатор „Териториални екипи“), 94-712 от 25.02.2021 г.
Ивайло Любомиров Александров, главен експерт в МОН, 94-1114 от 26.03.2021 г.

Ивайло Петков Христов, главен юрисконсулт в РУО - Софийска област, 94-1184 от 03.04.2018 г.

Иван Ангелов Димитров, главен експерт в МОН, 94-2605 от 07.06.2021 г.

Иван Ангелов Муцевски, държавен експерт в МОН, 94-5698 от 02.11.2018 г.

Иван Иванов Ликов, старши експерт по български език и литература в РУО - Монтана, 94-4089 от 02.09.2021 г.

Иван Стоянов Бъчваров, старши експерт по предучилищно образование в РУО-Бургас, 94-173 от 18.01.2021 г.
Иван Стоянов Бъчваров, старши експерт по предучилищно образование в РУО-Бургас, 94-330 от 29.01.2021 г.

Иван Николов Попов, изпълнителен директор на ИА ОПНОИР, 94-2300 от 17.05.2021 г.

Иван Тодоров Модев, началник на кабинета на министъра, 94-2090 от 12.05.2021 г.

Иванка Вълчева Тодорова, експерт програми и проекти в МОН 94-98 от 27.01.2020 г.

Иванка Георгиева Стоянова, главен експерт в МОН, 94-1746 от 27.05.2020 г.

Иванка Жекова Петкова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО-Стара Загора, 94-2354 от 03.06.2020 г.

Иванка Нецова Русалова, старши експерт по природни науки и екология в РУО-Пловдив, 94-1256 от 24.04.2020 г.

Иванна Евгениева Лазарова, младши експерт по Програма "Старт на кариерата" в МОН, 94-854 от 10.03.2021 г.

Ивелина Кирилова Данчева-Кръстева, директор на СУ "Св. Иван Рилски",  94-6336 oт 19.12.2018 г.

Ивка Христофорова Йолова - Гиздина, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Враца, ЧР-17-03-4 от 22.03.2018 г.

Илка Орлинова Георгиева, главен експерт в МОН, 94-5667 от 31.10.2018 г.

Илияна Илиева Вълчева, експерт програми и проекти в МОН, 94-90 от 13.01.2020 г.

Илияна Тодорова Славова, главен експерт в МОН, 94-3501 от 29.07.2020 г.

Ирина Веселинова Табова-Гешанова, държавен експерт в МОН, 94-4360 от 20.09.2021 г.

Искра Недкова Йошовска, главен експерт в МОН, 94-418 от 11.02.2020 г.
Искра Недкова Йошовска, главен експерт в МОН, 94-4797 от 20.10.2020 г.


Йоанна Симеонова Чалъкова, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО-София област, 94-43 от 06.01.2021 г.

Йорданка Венелинова Георгиева, директор на РЦПППО - Перник, 94-4299 от 09.09.2020 г.

Йорданка Димитрова Трайкова, старши експерт в МОН,  94-804 от 26.02.2019 г.

Йорданка Любимова Тренева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Благоевград, 94-4698 от 08.10.2020 г.

Йосиф Ясенов Нунев, експерт програми и проекти в МОН, 94-2951 от 10.06.2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“