К

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » К

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Калин Янев Мутавчиев, главен експерт в МОН, 94-981 от 13.03.2019 г.

Калинка Ангелова Кирилова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Плевен, 94-5917 от 19.11.2018 г. 

Калоян Илиев Йорданов, директор на Национален STEM център, 94-4090 от 02.09.2021 г.

Камелия Мирославова Иванова, юрисконсулт в РУО-Плевен, 94-218 от 21.01.2021 г.

Карина Любомирова Ангелиева, съветник на министъра, 94-2157 от 13.05.2021 г.

Климент Христов Христов, главен експерт в МОН, 94-4412 от 16.09.2020 г.

Константин Бенчев Костов, старши експерт по анализ на информацията в РУО-София-град, 94-2665 от 16.06.2020 г.

Константин Димитров Димитров, главен експерт в МОН, 94-2436 от 26.05.2021 г.

Косара Иванова Ненова, технически сътрудник по проект, 94-1110 от 26.03.2021 г.

Кремена Иванова Маринова, главен експерт в МОН, 94-4035 от 27.08.2020 г.

Кристина Боянова Кръстева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Монтана, 94-4623 от 01.10.2020 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“