К

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » К

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Калин Янев Мутавчиев, главен експерт в МОН, 94-981 от 13.03.2019 г.

Калинка Ангелова Кирилова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Плевен, 94-5917 от 19.11.2018 г. 

Константин Бенчев Костов, старши експерт по анализ на информацията в РУО-София-град, 94-2665 от 16.06.2020 г.

Кремена Иванова Маринова, главен експерт в МОН, 94-4035 от 27.08.2020 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“