К

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » К

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Калин Янев Мутавчиев, главен експерт в МОН, 94-981 от 13.03.2019 г.

Калинка Ангелова Кирилова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Плевен, 94-5917 от 19.11.2018 г.

Костадин Стефанов Иванов, експерт програми и проекти, проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", 94-2922 от 07.06.2019 г.

Красимира Иванкова Техова, експерт програми и проекти, МОН 94-528 от 08.02.2019 г. 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“