Л

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Л

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Лалка Александрова Илиева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Кюстендил, 94-518 от 12.02.2021 г.

Лало Пацев Каменов, директор на ЦОИДУЕМ, 94-5465 от 01.12.2020 г.

Леонард Пиер Давидов, старши експерт по информационно осигуряване в РУО - Русе, 94-4922 от 30.09.2019 г.

Лилия Миленова Белчева, главен експерт в МОН, 94-310 от 31.01.2020 г.

Лилия Сотирова Тиркова, главен експерт, МОН 94-5272 от 18.11.2020 г.

Лилия Тодорова Стефанова, директор на Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на МОН, 94-3782 от 10.07.2019 г. 

Лора Тодорова Хаджимитева, главен експерт в МОН, 94-5337 от 11.12.2020 г.

Лъчезар Йосифов Ставрев, главен специалист в МОН, 94-68 от 11.01.2021 г.

Люба Петкова Александрова, експерт програми и проекти в МОН, 94-672 от 05.03.2020 г.

Люба Стоянова Колева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Търговище, 94-810 от 26.02.2019 г.

Любка Василева Шейтанова, старши експерт по български език и литература в РУО-Пловдив, 94-192 от 19.01.2021 г.

Любка Генчева Тинчева, директор на Национален музей на образованието - Габрово, 94-4614 от 29.08.2019 г.

Любка Кирилова Стоименова, главен експерт в МОН, 94-4988 от 27.09.2019 г.

Любка Стефанова Христовска, главен експерт в МОН, 94-1132 от 29.03.2021 г.

Любка Тодорова Методиева, старши експерт по информационно осигуряване в РУО - София-град, 94-5787 от 09.11.2018 г. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“