Л

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Л

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Лалка Александрова Илиева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Кюстендил, 94-518 от 12.02.2021 г.

Лало Пацев Каменов, директор на ЦОИДУЕМ, 94-5465 от 01.12.2020 г.

Леонард Пиер Давидов, старши експерт по информационно осигуряване в РУО - Русе, 94-4922 от 30.09.2019 г.

Лилия Миленова Белчева, главен експерт в МОН, 94-310 от 31.01.2020 г.

Лилия Сотирова Тиркова, главен експерт, МОН 94-5272 от 18.11.2020 г.

Лилия Тодорова Стефанова, директор на Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на МОН, 94-3782 от 10.07.2019 г. 

Лора Тодорова Хаджимитева, главен експерт в МОН, 94-5337 от 11.12.2020 г.

Лъчезар Йосифов Ставрев, главен специалист в МОН, 94-68 от 11.01.2021 г.

Люба Петкова Александрова, експерт програми и проекти в МОН, 94-672 от 05.03.2020 г.

Люба Стоянова Колева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Търговище, 94-810 от 26.02.2019 г.

Любка Василева Шейтанова, старши експерт по български език и литература в РУО-Пловдив, 94-192 от 19.01.2021 г.

Любка Генчева Тинчева, директор на Национален музей на образованието - Габрово, 94-4614 от 29.08.2019 г.

Любка Кирилова Стоименова, главен експерт в МОН, 94-4988 от 27.09.2019 г.

Любка Стефанова Христовска, главен експерт в МОН, 94-1132 от 29.03.2021 г.

Любка Тодорова Методиева, старши експерт по информационно осигуряване в РУО - София-град, 94-5787 от 09.11.2018 г. 

Любомир Борисов Андреев, главен специалист в МОН, 94-3746 от 03.08.2021 г.

Любомир Кирилов Велков, главен вътрешен одитор в МОН, 94-3649 от 26.07.2021 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“