Л

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Л

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Люба Стоянова Колева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Търговище, 94-810 от 26.02.2019 г.

Любка Тодорова Методиева, старши експерт по информационно осигуряване в РУО - София-град, 94-5787 от 09.11.2018 г. 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“