М

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » М

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Мадлена Благоева Кръстева-Иванова, главен експерт в МОН, 94-1290 от 21.06.2019 г.

Маргарита Стефанова Христова, държавен експерт в МОН, 94-985 от 03.04.2020 г.

Мариана Господинова Господиноваа, директор на Средно училище "Поп Минчо Кънчев" - гр. Стара Загора, 94-38 от 06.01.2021 г.
Мариана Господинова Господинова, директор на СУ "Поп Минчо Кънчев", гр. Стара Загора, 94-6374 от 20.12.2018 г.

Мариана Джелепова-Облакова, младши експерт в МОН, 94-1991 от 30.04.2019 г.

Мариана Манолова Георгиева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - София-град от 94-4766 от 04.09.2018 г.

Мариана Стефанова Лозанова, началник на отдел в МОН, 94-222 от 21.01.2021 г.

Мариела Антонова Сърбинска-Начева, старши експерт по анализ на информацията в РУО - София-регион, № 94-3648 от 06.08.2020 г. Заявление № 94-3648 от 12.08.2020 г.

Мариета Иванова Димитрова, главен експерт в МОН, 94-2693 от 23.05.2019 г. 

Мариета Танкова Кротнева, главен експерт в МОН, 94-4524 от 20.08.2018 г. 

Марина Георгиева Гагова, експерт програми и проекти, МОН 94-366 от 11.03.2020 г.

Марина Георгиева Гагова, експерт програми и проекти в МОН 94-184 от 20.01.2020 г.

Мария Великова Носикова, директор на БСУ "Д-р Петър Берон", гр. Прага, 94-6176 от 07.12.2018 г.

Мария Райчева Драголова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Враца, 94-1703 от 22.04.2019 г.

Мария Люблянова Вълчева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Търговище, ЧР-21-2 от 09.05.2018 г.

Мария Михайлова Тодорова, главен счетоводител в РУО-Ловеч 94-893 от 06.03.2019 г.

Мария Михайлова Христова-Кирилова, експерт програми и проекти в МОН, 94-4529 от 21.08.2019 г.

Мария Петрова Барганова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Смолян, 94-5444 от 15.10.2018 г.

Мария Раданова Георгиева, директор, БСУ "Д-р Петър Берон" в гр. Прага, 94-4588 от 24.08.2018 г.

Мария-Магдалена Каменова Миланова, младши експерт в МОН, 94-2537 от 10.06.2020 г.

Марияна Георгиева Пантелеева, Директор на РЦПППО-Варна 94-178 от 17.01.2019 г. 

Мартина Венелинова Стойнова-Крушовска, главен експерт в МОН, 94-949 от 18.03.2021 г.

Мартина Коцева Коцева, главен експерт в МОН, 94-3459 от 25.06.2018 г.

Марян Илиев Георгиев, старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в МОН, 94-5777 от 29.11.2019 г. 

Мая Стефанова Стоилкова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Смолян, 94-5447 от 15.10.2018 г.

Милена Николаева Чолакова, началник на РУО - Сливен, 94-1393 от 09.04.2019 г.

Милена Тодорова Георгиева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Русе, 94-5599 от 26.10.2018 г. 

Милена Цонева Цонева, главен счетоводител в РУО-Габрово, 94-231 от 22.01.2021 г.

Милица Иванова Мартева, старши експерт по анализ на информацията в РУО- Стара Загора, 94-6017 от 26.11.2018 г.

Милко Тодоров Сейзински, старши специалист - оперативен дежурен за носене на денонощно дежурство, 94-705 от 06.03.2020 г.

Мирослав Петков Петков, директор на дирекция в МОН 94-787 от 25.02.2019 г.

Мирослав Христов Братоев, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Софийска област, 94-1061 от 27.03.2018 г.

Михаил Стефанов Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР, 94-2707 от 11.06.2021 г.

Моника Любомирова Янакиева, държавен експерт в МОН, дирекция УИП, 94-2615 от 07.06.2021 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“