М

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » М

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Мадлена Благоева Кръстева-Иванова, главен експерт в МОН, 94-1290 от 21.06.2019 г.

Маргарита Стефанова Христова, държавен експерт в МОН, 94-985 от 03.04.2020 г.

Мариана Господинова Господиноваа, директор на Средно училище "Поп Минчо Кънчев" - гр. Стара Загора, 94-38 от 06.01.2021 г.
Мариана Господинова Господинова, директор на СУ "Поп Минчо Кънчев", гр. Стара Загора, 94-6374 от 20.12.2018 г.

Мариана Джелепова-Облакова, младши експерт в МОН, 94-1991 от 30.04.2019 г.

Мариана Манолова Георгиева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - София-град от 94-4766 от 04.09.2018 г.

Мариана Стефанова Лозанова, началник на отдел в МОН, 94-222 от 21.01.2021 г.

Мариела Антонова Сърбинска-Начева, старши експерт по анализ на информацията в РУО - София-регион, № 94-3648 от 06.08.2020 г. Заявление № 94-3648 от 12.08.2020 г.

Мариета Иванова Димитрова, главен експерт в МОН, 94-2693 от 23.05.2019 г. 

Мариета Танкова Кротнева, главен експерт в МОН, 94-4524 от 20.08.2018 г. 

Марина Георгиева Гагова, експерт програми и проекти, МОН 94-366 от 11.03.2020 г.

Марина Георгиева Гагова, експерт програми и проекти в МОН 94-184 от 20.01.2020 г.

Мария Великова Носикова, директор на БСУ "Д-р Петър Берон", гр. Прага, 94-6176 от 07.12.2018 г.

Мария Райчева Драголова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Враца, 94-1703 от 22.04.2019 г.

Мария Люблянова Вълчева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Търговище, ЧР-21-2 от 09.05.2018 г.

Мария Михайлова Тодорова, главен счетоводител в РУО-Ловеч 94-893 от 06.03.2019 г.

Мария Михайлова Христова-Кирилова, експерт програми и проекти в МОН, 94-4529 от 21.08.2019 г.

Мария Петрова Барганова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Смолян, 94-5444 от 15.10.2018 г.

Мария Раданова Георгиева, директор, БСУ "Д-р Петър Берон" в гр. Прага, 94-4588 от 24.08.2018 г.

Мария-Магдалена Каменова Миланова, младши експерт в МОН, 94-2537 от 10.06.2020 г.

Марияна Георгиева Пантелеева, Директор на РЦПППО-Варна 94-178 от 17.01.2019 г. 

Мартина Венелинова Стойнова-Крушовска, главен експерт в МОН, 94-949 от 18.03.2021 г.

Мартина Коцева Коцева, главен експерт в МОН, 94-3459 от 25.06.2018 г.

Марян Илиев Георгиев, старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в МОН, 94-5777 от 29.11.2019 г. 

Мая Стефанова Стоилкова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Смолян, 94-5447 от 15.10.2018 г.

Милена Николаева Чолакова, началник на РУО - Сливен, 94-1393 от 09.04.2019 г.

Милена Тодорова Георгиева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Русе, 94-5599 от 26.10.2018 г. 

Милена Цонева Цонева, главен счетоводител в РУО-Габрово, 94-231 от 22.01.2021 г.

Милица Иванова Мартева, старши експерт по анализ на информацията в РУО- Стара Загора, 94-6017 от 26.11.2018 г.

Милко Тодоров Сейзински, старши специалист - оперативен дежурен за носене на денонощно дежурство, 94-705 от 06.03.2020 г.

Мирослав Петков Петков, директор на дирекция в МОН 94-787 от 25.02.2019 г.

Мирослав Христов Братоев, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Софийска област, 94-1061 от 27.03.2018 г.

Михаил Стефанов Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР, 94-2707 от 11.06.2021 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“