М

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » М

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Мадлена Благоева Кръстева-Иванова, главен експерт в МОН, 94-1290 от 21.06.2019 г.

Мариана Господинова Господинова, директор на СУ "Поп Минчо Кънчев", гр. Стара Загора, 94-6374 от 20.12.2018 г.

Мариана Джелепова-Облакова, младши експерт в МОН, 94-1991 от 30.04.2019 г.

Мариана Манолова Георгиева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - София-град 94-4766 от 04.09.2018 г.

Мариета Иванова Димитрова, главен експерт в МОН, 94-2693 от 23.05.2019 г. 

Мариана Иванова Козова, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Плевен, 94-3552 от 27.06.2019 г.

Мариета Танкова Кротнева, главен експерт в МОН, 94-4524 от 20.08.2018 г. 

Мария Великова Носикова, директор на БСУ "Д-р Петър Берон", гр. Прага, 94-6176 от 07.12.2018 г.

Мария Райчева Драголова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Враца, 94-1703 от 22.04.2019 г.

Мария Люблянова Вълчева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Търговище, ЧР-21-2 от 09.05.2018 г.

Мария Михайлова Тодорова, главен счетоводител в РУО-Ловеч 94-893 от 06.03.2019 г.

Мария Петрова Барганова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Смолян, 94-5444 от 15.10.2018 г.

Мария Раданова Георгиева, директор, БСУ "Д-р Петър Берон" в гр. Прага, 94-4588 от 24.08.2018 г.

Марияна Георгиева Пантелеева, Директор на РЦПППО-Варна 94-178 от 17.01.2019 г. 

Марияна Димитрова Николова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Шумен, РД29-1 от 24.04.2018 г.

Марияна Недялкова Мантарова-Димитрова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Бургас, 94-5995 от 23.11.2018 г.

Мартина Коцева Коцева, главен експерт в МОН, 94-3459 от 25.06.2018 г.

Мая Стефанова Стоилкова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Смолян, 94-5447 от 15.10.2018 г.

Милена Николаева Чолакова, началник на РУО - Сливен, 94-1393 от 09.04.2019 г.

Милена Тодорова Георгиева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Русе, 94-5599 от 26.10.2018 г. 

Милица Иванова Мартева, старши експерт по анализ на информацията в РУО- Стара Загора, 94-6017 от 26.11.2018 г.

Мирослав Петков Петков, директор на дирекция в МОН 94-787 от 25.02.2019 г.

Мирослав Христов Братоев, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО - Софийска област, 94-1061 от 27.03.2018 г.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“