Н

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Н

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Надежда Стоянова Луканова, главен експерт в МОН, 94-2111 от 07.05.2019 г.

Недялка Славова Михнева, главен счетоводител в РУО-Силистра, 94-1675 от 22.04.2019 г.

Николета Янкова Топалова, младши експерт в МОН, 94-3565 от 28.06.2018 г.

Нина Иванова Маринова, главен вътрешен одитор в МОН, 94-1536 от 02.05.2018 г.

Недялка Златева Георгиева, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Стара Загора, 94-757 от 25.02.2019 г.

Нели Димитрова Павлова, старши експерт в МОН, 94-4258 от 31.07.2018 г.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“