Н

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Н

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Надежда Стоянова Луканова, главен експерт в МОН, 94-2111 от 07.05.2019 г.

Неда Оскар Кристанова, експерт програми и проекти в МОН 94-98 от 20.01.2020 г.

Недялка Славова Михнева, главен счетоводител в РУО-Силистра, 94-1675 от 22.04.2019 г.

Николай Валентинов Карамихов, главен експерт в МОН, 94-3397 от 22.07.2020 г.

Николай Кирилов Кабадийски Специалист, МОН 94-3299 от 16.07.2020 г.

Николай Недков Тодоров, главен вътрешен одитор в МОН, 94-3792 от 14.08.2020 г.

Николай Чудомиров Нетов, експерт програми и проекти в МОН, 94-846 от 16.03.2020 г.

Николета Георгиева Томова, старши експерт в МОН, 94-4350 от 14.09.2020 г.

Николета Янкова Топалова, младши експерт в МОН, 94-3565 от 28.06.2018 г.

Нина Иванова Стефанова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - Кюстендил, 94-3585 от 20.07.2021 г.

Ния Георгиева Спасова, главен вътрешен одитор в МОН, 94-3792 от 17.08.2020 г.

Нели Димитрова Павлова, старши експерт в МОН, 94-4258 от 31.07.2018 г.

Нели Йорданова Георгиева, старши експерт по информатика и ИТ в РУО-София град, 94-3306 от 17.07.2020 г.

Нели Калинова Мутафова, държавен експерт в МОН, 94-1105 от 13.04.2020 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“