Н

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Н

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Надежда Стоянова Луканова, главен експерт в МОН, 94-2111 от 07.05.2019 г.

Неда Оскар Кристанова, експерт програми и проекти в МОН 94-98 от 20.01.2020 г.

Недялка Славова Михнева, главен счетоводител в РУО-Силистра, 94-1675 от 22.04.2019 г.

Николай Валентинов Карамихов, главен експерт в МОН, 94-3397 от 22.07.2020 г.

Николай Кирилов Кабадийски Специалист, МОН 94-3299 от 16.07.2020 г.

Николай Недков Тодоров, главен вътрешен одитор в МОН, 94-3792 от 14.08.2020 г.

Николай Чудомиров Нетов, експерт програми и проекти в МОН, 94-846 от 16.03.2020 г.

Николета Георгиева Томова, старши експерт в МОН, 94-4350 от 14.09.2020 г.

Николета Янкова Топалова, младши експерт в МОН, 94-3565 от 28.06.2018 г.

Ния Георгиева Спасова, главен вътрешен одитор в МОН, 94-3792 от 17.08.2020 г.

Нели Димитрова Павлова, старши експерт в МОН, 94-4258 от 31.07.2018 г.

Нели Йорданова Георгиева, старши експерт по информатика и ИТ в РУО-София град, 94-3306 от 17.07.2020 г.

Нели Калинова Мутафова, държавен експерт в МОН, 94-1105 от 13.04.2020 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“