П

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » П

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Павлина Георгиева Попова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Хасково, 94-2395 от 13.05.2019 г.

Павлина Петрова Стоянова, старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО-Варна, 94-5397 от 27.11.2020 г.

Павлинка Георгиева Ценова, директор на БСУ "Христо Ботев" - Братислава, 94-4443 от 17.09.2020 г.

Пепа Петрова Николова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО-Благоевград, 94-753 от 01.03.2021 г.

Персияна Георгиева Петкова, старши експерт по предучилищно образование в РУО - Монтана, 01 от 10.04.2018 г.

Петьо Митков Кънев, държавен експерт в МОН, 94-2255 от 21.05.2021 г.

Петя Иванова Георгиева, главен счетоводител в РУО - Велико Търново, 94-3696 от 05.07.2019 г.

Петя Иванова Герасимова, старши експерт по организация на средното образование в РУО - Пловдив, ЧР-10-2 от 14.05.2018 г.

Петя Иванова Филипова, главен счетоводител в РУО-Варна, 94-623 от 19.02.2021 г.

Петя Латунова Чобанова, старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Кърджали, 94-964 от 12.03.2019 г. 

Петър Маринов Бараков, старши специалист - оперативен дежурен за носене на денонощно дежурство, 94-704 от 06.03.2020 г.

Петьо Митков Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, 94-5710 от 07.11.2018 г.

Пламен Йосифов Георгиев, експерт програми и проекти, МОН 94-2612 от 12.06.2020 г.

Полина Станиславова Златарска, главен експерт в МОН, 94-4144 от 08.09.2020 г.

Полина Христова Тодорова, директор СУУС "Св. Ив. Рилски" - Търговище, 94-4576 от 28.09.2020 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“