Р

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Р

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Радина Георгиева Атанасова, началник на отдел в РУО-Кюстендил, 94-2677 от 18.06.2020 г.

Радослав Будинов Михайлов, старши специалист - оперативен дежурен за носене на денонощно дежурство, 94-693 от 06.03.2020 г. 

Радостина Димитрова Новакова, директор в МОН, 94-5398 от 11.10.2018 г. 

Радостина Иванова Петрова, главен експерт в МОН, 94-4625 от 27.08.2018 г.

Радостина Христова Йосифова, младши експерт в МОН, 94-5041 от 18.09.2018 г.

Райна Веселинова Цветанова, старши експерт по организация на средното образование в РУО-Монтана, 94-3028 от 06.07.2020 г.

Ралица Стоилова Войнова-Найденова, главен експерт в МОН, 94-1717 от 18.05.2020 г.

Росена Васкова Радева, експерт програми и проекти в МОН, 94-782 от 12.03.2020 г. 

Росица Борисова Георгиева, началник на РУО - Русе, 04.05.2018 г.

Росица Георгиева Ненчева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Плевен 94-3329 от 21.07.2020 г.

Росица Димова Петкова, старши експерт по финансово осигуряване в РУО - Плевен, 94-3799 от 14.08.2020 г.

Росица Иванова Бучова, главен експерт в МОН, 94-3637 от 05.08.2020 г.

Росица Иванова Чернева-Тодорова, директор на РЦПППО-Габрово, 94-131 от 11.01.2019 г. 

Росица Ивова Шуманова-Добрева, експерт програми и проекти в МОН 94-98 от 14.01.2020 г.

Росица Христова Колева, държавен експерт в МОН, 94-4539 от 22.08.2019 г.

Румен Петков Стоянов, старши специалист - оперативен дежурен за носене на денонощно дежурство 94-685 от 06.03.2020 г.

Румяна-Михаела Костадинова Лалева, младши експерт в МОН, 94-3576 от 27.06.2019 г.  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“