Р

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Р

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Радостина Димитрова Новакова, директор в МОН, 94-5398 от 11.10.2018 г. 

Радостина Иванова Петрова, главен експерт в МОН, 94-4625 от 27.08.2018 г.

Радостина Христова Йосифова, младши експерт в МОН, 94-5041 от 18.09.2018 г.

Райна Тодорова Иванова-Калоянова, старши експерт по предучилищно образование в РУО - Стара Загора, 94-5964 от 21.11.2018 г.

Росица Борисова Георгиева, началник на РУО - Русе, 04.05.2018 г.

Росица Иванова Чернева-Тодорова, директор на РЦПППО-Габрово, 94-131 от 11.01.2019 г. 

Росица Христова Колева, държавен експерт в МОН, 94-4539 от 22.08.2019 г.

Румяна-Михаела Костадинова Лалева, младши експерт в МОН, 94-3576 от 27.06.2019 г. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“